balloonBee logo
หน้าแรก balloonBee
สินค้าทั้งหมดของบอลลูนบี
โปรโมชั่นของบอลลูนบี
รูปผลงาน balloonbee
contact balloonbee
 
  สินค้า balloonBee
  * Balloon Advertising
 บอลลูนพิมพ์ลาย
 บอลลูนขาตั้ง
 บอลลูนลอยฟ้า(Helium Gasไม่ติดไฟ)
 บอลลูนอัดลม 
 บอลลูนไลท์ติ้ง
 บอลลูนสั่งผลิต
  *Balloon Decorations
  ช่อกลุ่มลูกโป่ง
  ต้นลูกโป่ง
  ตุ๊กตาลูกโป่ง
  ซุ้มลูกโป่ง
  เส้นลูกโป่ง
  กำแพงลูกโป่ง
  ลูกโป่งเป่าลม ใส่ก้านจุก
  ลูกโป่งสวรรค์ลอยฟ้า
  ลูกโป่งสกรีน(screen)
  ชุดลูกโป่งตัดริบบิ้น
  ลูกโป่งตัวอักษร
  *Sky Tube & Sky Dance
  สกายทูป /สกรีน/พิมพ์ลาย
  สกายแด็นซ์
  สกายทูปสี่แฉก
  ไจแอนท์ ทูป
  บอลลูนทูป
   *Inflatables
  ตัวอักษรพองลม
  ซุ้มโค้งพองลม
  ซุ้มสี่เหลี่ยมพองลม
  บอลลูนพ้อยต์เตอร์
  การ์ตูนยักษ์พองลม
  งานพองลมสั่งผลิต
 *Special Effect
  บอลลูนบอมบ์
  บอลลูนดร๊อป
  เครื่องยิงสายรุ้ง
  ป้ายผ้าแพรเปิดซ้าย-ขวา
  ป้ายผ้าปล่อยลอย
  ป้ายผ้าปล่อยตก
  ลูกโป่งปล่อยลอย
  *ตัวอย่างสีสินค้า
   สีลูกโป่ง
   สีบอลลูน
   สีท่อผ้า
 
              Balloon Text                
ลูกโป่งตัวอักษร Balloon Text
 ลูกโป่งข้อความตัวอักษรตั้งพื้น
แขวน เป่าลม ตกแต่งในงาน
ขนาดมาตราฐาน สูงประมาณ
1 เมตร เลือกลาย หรือเปลี่ยนสี
ลูกโป่งได้ สามารถสั่งขนาดที่
ต้องการได้ 
ยินดีให้เคำปรึกษานะคะ โทรมา
สอบถามได้ค่ะ 
   ลูกโป่งตัวอักษร
ลูกโป่งตัวอักษร1 ลูกโป่งตัวอักษร2
BBe 1 BBe 2
ลูกโป่งตัวอักษร3  
BBe 3