Cartoon Tube

ท่อผ้าตุ๊กตา

ท่อผ้าตุ๊กตาโบกมือ ท่อผ้าตุ๊กตาโบกสะบัด เหมาะสำหรับเป็นสื่อโฆษณาริมถนนตามร้านค้าต่างๆ หรือหน้าโครการหมู่บ้านเป็นที่นิยมใช้ก็จะเป็นตุ๊กตารูปคน รูปการ์ตูน หรือรูปผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยสามารถเพิ่มโลโก้ของบริษัทหรือห้างร้านได้จึงเป็นที่จดจำสำหรับผู้คนที่ผ่านไปมาได้เป็นอย่างดี

Cartoon Tube

ท่อผ้าตุ๊กตา

งานผลิตท่อผ้าตุ๊กตา เหมาะสำหรับเป็นสื่อโฆษณาริมถนนที่นิยมใช้ก็จะเป็นตุ๊กตารูปคน รูปการ์ตูน หรือรูปผลิตภัณท์ของลูกค้า โดยสามารถเพิ่มโลโก้ของบริษัทหรือห้างร้านได้จึงเป็นที่จดจำสำหรับผู้คนที่ผ่านไปมาได้เป็นอย่างดี

GALLERY

ท่อผ้าสกายทูปตุ๊กตา

บริการตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่ง บอลลูน ตุ๊กตาโบก ท่อผ้าสกายทูป และงานพองลมทุกชนิด พร้อมทีมงาน 7 วัน 24 ชั่วโมง

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 08.00-20.00 น.

บริษัท บอลลูนบี จำกัด เลขที่ 515 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

www.balloonbee.co.th