Balloon

บอลลูนอัดลม

บอลลูนอัดลม มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ สามารถทำเป็นบอลลูนใส พิมพ์โลโก้หรือ พิมพ์เป็นลวดลายต่างๆได้ ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะนำไปแขวน วางพื้นหรือลอยน้ำ ก็ช่วยเพิ่มความน่าใจให้กับงานของคุณได้เป็นอย่างดี

Balloon

บอลลูนอัดลม

บอลลูนอัดลม มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ สามารถทำเป็นบอลลูนใส พิมพ์โลโก้หรือ พิมพ์เป็นลวดลายต่างๆได้ ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะนำไปแขวน วางพื้นหรือลอยน้ำ ก็ช่วยเพิ่มความน่าใจให้กับงานของคุณได้เป็นอย่างดี

GALLERY

บริการตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่ง บอลลูน ตุ๊กตาโบก ท่อผ้าสกายทูป และงานพองลมทุกชนิด พร้อมทีมงาน 7 วัน 24 ชั่วโมง

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 08.00-20.00 น.

บริษัท บอลลูนบี จำกัด เลขที่ 515 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

www.balloonbee.co.th